Case P&V Verzekeringen: “We zaten onmiddellijk op dezelfde golflengte”

Verzekeraar P&V doet sinds mei 2019 beroep op Youston voor archiefopslag van zowel afgesloten ‘passieve’ als ‘actieve’ dossiers die op verzoek gescand en digitaal beschikbaar gemaakt worden. Intussen heeft Youston ongeveer 23 kilometer archieven getransfereerd vanuit het centrale P&V archief in Vilvoorde en wordt de opdracht stelselmatig uitgebreid met elders opgeslagen archieven van P&V-afdelingen.

“Het is voor ons een zeer goede beslissing geweest om de archiefopslag te outsourcen aan Youston. Dat is altijd afwachten hoe het uitdraait, maar wij hebben alleen positieve ervaringen. Operationeel was Youston in zijn offerte top en dat zijn ze vandaag nog elke dag,” aldus Edwig Van Den Borre, teamleader facility management voor Brussel en Antwerpenbij P&V.

Ik wil beschikbaarheid en bereikbaarbeid

“De klik was er in feite onmiddellijk. We hebben vijf partijen geconsulteerd. Bij Youston voelde ik dadelijk dat we op dezelfde golflengte zaten, in de communicatie, in de aanpak... Ik wilde voor P&V beschikbaarheid en bereikbaarheid. Het kan niet dat je in verband met een concreet dossier een week moet wachten op antwoord via mail of dat er een bandje afspeelt als je belt. Dat dossier moet er binnen het uur zijn. Het niveau van dienstverlening bij Youston voldoet zeker aan de verwachtingen. Ook inzake privacy, bewaking van bewaartermijnen en vernietiging.”

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker

De prijs-kwaliteitsverhouding en de lokale verankering van Youston speelden eveneens een belangrijke rol. In het bijzonder het werken volgens de eisen van de FSMA – de Belgische autoriteit voor financiële diensten en markten.

Of duurzaamheid en maatschappelijke betrokken hebben meegespeeld? “Dat wordt inderdaad steeds belangrijker. Een van de concurrenten van Youston was een Spaans bedrijf. Dat is problematisch als je archief moet verhuizen of stukken opvraagt. Overigens informeert Youston ons over de stappen die ze zetten inzake duurzaamheid. Dat sluit perfect aan bij onze bedrijfscultuur, waar duurzaamheid al heel lang een basiswaarde is.”

P&V is een coöperatieve die in 1907 werd opgericht door de Belgische Werkliedenpartij. ‘Prévoyance en Voorzorg’ is momenteel de zevende grootste verzekeringsmaatschappij in België. Sinds de jaren 1930 besteedt de maatschappij een deel van haar winsten aan sociale werken.