De pitfall van digitaliseren is dus digitaliseren zelf.

Wim Vanoeveren

“Digitaliseren betekent verandering, ook in de handelingen van personen. En dat is vaak het struikelblok. Digitaal doen wat je voordien op papier deed, werkt niet”, aldus Wim Vanoeveren, CTO bij Youston.

“We begeleiden onze klanten in de digitale verandering en teren hierbij op een jarenlange ervaring en overwonnen uitdagingen uit het verleden … en dit in diverse sectoren.”

“Digitaliseren grijpt zoals we zegden ook in op het handelen van personen. Zij denken in de bestaande context en kunnen of willen zich van de nieuwe digitale omgeving maar moeilijk een beeld schetsen. Dat uit zich op verschillende manieren. Bij deze enkele voorbeelden uit de praktijk,” aldus Wim.

  • Structuren en mappen: vaak wil men bestaande structuren en mappen overnemen in een digitale omgeving. Met enkele use cases maken we duidelijk dat dit niet zonder meer kan. Wat met verkeerd gearchiveerde items? Hoe ga je om met duplicaten? Hoe weet je of een item verwijderd werd? ...
  • Metadata en unieke codes (bar- of QR-code): welke metadata hanteren we, welke categorieën voorzien we? We volgen de vraag van de klant en voegen extra data en categorieën toe die volgens onze ervaring noodzakelijk zijn, zodanig dat de structuur snel functioneel gemaakt kan worden.
  • Rechten: Belangrijk is het recht om documenten te wissen. Daarom hanteren we in de opbouw van een digitale structuur altijd een ‘back up’ plan, dat steeds ongedaan gemaakt kan worden.
  • Tijdsbesparing: als taken en processen gedigitaliseerd worden, betekent dit efficiëntie en stabiliteit op de werkvloer. Productiviteit wordt verhoogd, kosten worden gespaard en tijd wordt gewonnen.

“Bij deze korte opsomming blijft het uiteraard niet. Hiermee geven we aan dat we vanuit onze ervaring al onze klanten ondersteunen en begeleiden in hun digitale transformatie. Dit garandeert de succesratio van elk project.”